O projekcieO projekcie

„Młodzi Liderzy Innowacji” to społeczny projekt badawczy realizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, propagujący postawy innowacyjne, tworzący sprzyjający klimat społeczny wokół relacji nauka – biznes oraz promujący kreatywność młodych naukowców.

Projekt zrodził się z obserwacji, iż w Polsce występuje deficyt społecznego poszanowania dla ludzi, którzy mają zdolność tworzenia nowych rozwiązań i ich skutecznego wdrażania. Innowatorzy w Polsce nie cieszą się specjalną estymą ani zrozumieniem w społeczeństwie. Pokutuje powszechne przekonanie, że takie osoby często robią coś, co jest niewykonalne, niezrozumiałe i niepotrzebne. Brakuje systematycznych działań ukierunkowanych na budowanie w społeczeństwie świadomości znaczenia i dobrodziejstwa innowacji oraz pracy innowatorów.

Jednym z warunków wzrostu poziomu innowacyjności Polski jest wzrost społecznego przekonania, że młodzi, kreatywni ludzie są motorem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Nieoceniona w procesie tworzenia klimatu przychylności dla postaw innowacyjnych jest rola mediów. Misją ich działalności powinna być edukacja odbiorców, wyjaśnianie za pomocą pozytywnych przykładów takich pojęć jak „innowacyjność” czy „postawa innowacyjna”.

W trakcie realizacji projektu zrealizowano badania (wywiady IDI) z udziałem 16 ekspertów, uznanych osobistości świata nauki, aby poszukać odpowiedzi na pytania: Czy społeczny wizerunek innowatora jest czynnikiem istotnie warunkującym poziom innowacyjności Polski? Jaką rolę odgrywa edukacja w procesie kształtowania postaw innowacyjnych? Jaka jest rola mediów w budowie etosu innowatora?

Wyłoniono 11 Młodych Liderów Innowacji, którzy  z sukcesem komercjalizują swoje badania naukowe. Wyróżniono ich tytułem Very Important Polish Innovator  decyzją kapituły, w skład której wchodzą: prof. Michał Kleiber (były prezes PAN, przewodniczący kapituły „Teraz Polska”), dr Alicja Adamczak (prezes UP RP), dr Olaf Gajl (dyrektor OPI)  oraz Krzysztof Przybył ( prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego).

KonferencjaKonferencja

Nauka - Innowacyjność - Promocja Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki.

Termin: 10 grudnia 2015r., godz. 11:00
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Program:
10:30 - 11:00

REJESTRACJA

11:00 - 11:10

OTWARCIE KONFERENCJI

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
Prof. Alojzy Nowak, prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy
11:10 - 11:25

Społeczny klimat dla innowacji w Polsce

- prezentacja raportu z projektu społeczno-badawczego „Młodzi Liderzy Innowacji”
dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Adam Mikołajczyk - prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place
11:25 - 11:45

Gość specjalny

prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. Wiesław Nowiński, Polska Dolina Krzemowa
11:45 - 13:00

DEBATA

Nauka - innowacyjność - promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki
Moderator: Adam Mikołajczyk
Uczestnicy:
Przemysław Andrzejak, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA
dr Daria Gołębiowska –Tataj, prezes Tataj Innovation
Michał Kaczmarski, redaktor naczelny InnPoland.pl
13:00 - 13:15

Prezentacja Młodych Liderów Innowacji, wręczenie dyplomów

dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
prof. Michał Kleiber, przewodniczy Kapituły „Teraz Polska”
13:15 - 13:30

PRZERWA KAWOWA

13:30 - 14:30

Nauka polska naprzeciw Młodym Liderom Innowacji

prof. Wiesław L. Nowiński, Polska Dolina Krzemowa
dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP
prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły „Teraz Polska”
Moderator: Krzysztof Przybył i Adam Mikołajczyk
14:30 - 15:30

LUNCH

DEBATYDEBATY

We wtorek, 2 lutego 2016 roku w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego odbyła się debata poświęcona problemom, z jakimi borykają się naukowcy, chcąc komercjalizować wyniki swoich badań. W spotkaniu wzięli udział młodzi polscy badacze wyróżnieni przez Fundację tytułami VIPI (Very Important Polish Innovator) oraz przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była rozmowa na temat uwarunkowań pracy naukowców-innowatorów, barier istniejących między sferą nauki a sferą biznesu.

prof. Michał Kleiber (PAN): W Polsce brakuje szacunku dla ludzkiej kreatywności i innowacyjności. Nie szanujemy ludzi sukcesu. Jednym z hamulców proinnowacyjnych rozwiązań jest biurokracja.

prof. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski): Biznes długo nie wierzył, że na polskich uczelniach można coś zaprojektować...

prof. Janusz Bujnicki (Akademii Młodych Uczonych PAN): Urzędnicy kontrolują wydatki, nie postrzegając ich jak inwestycji na badania i rozwój. Nie można jednak leczyć jednego elementu. Trzeba wyleczyć cały system.

Kamil Melcer (NCBR): Innowacje powinny powstawać po stronie naukowców i administracji, która powinna ich wspierać. Polscy naukowcy nie wiedzą, do kogo mają się udać z wynikami swoich badań.

Uczestnicy debaty próbowali nakreślić charakterystyczne cechy idealnego ekosystemu wspierania innowacji. Trwają prace nad propozycją konkretnych rozwiązań dla części zidentyfikowanych problemów. Celem debat realizowanych w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” jest bowiem wypracowanie wspólnego stanowiska, stworzenie memorandum, które stałoby się przyczynkiem do rozpoczęcia działań różnych środowisk na rzecz poprawy stanu polskiej innowacyjności.

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Michał Bieniek
 • dr Grzegorz Brona
 • prof. Janusz Bujnicki
 • prof. Michał Kleiber
 • Bożena Lublińska-Kasprzak
 • Kamil Melcer
 • dr inż. Dawid Nidzworski
 • prof. Alojzy Nowak
 • dr Tomasz Skalski
 • Arkadiusz Skuza
 • dr inż. Dominik Spinczyk
 • dr inż. Paweł Śliwiński

Moderatorzy i organizatorzy:

 • Krzysztof Przybył
 • Adam Mikołajczyk

Raport z badaniaRaport z badania

"Społeczne oblicze innowacji.
Jak wspierać postawy innowacyjne i etos innowatora?"

Pobierz artykuł

Pobierz raport

Very important Polish InnovatorVery Important Polish Innovator

 • Marek Adamowicz
  Marek Adamowicz
 • Michał Bieniek
  Michał Bieniek
 • Grzegorz Brona
  Grzegorz Brona
 • Iwona Cymerman
  Iwona Cymerman
 • Piotr Garstecki
  Piotr Garstecki
 • Olga Malinkiewicz
  Olga Malinkiewicz
 • Dawid Nidzworski
  Dawid Nidzworski
 • Tomasz Skalski
  Tomasz Skalski
 • Dominik Spinczyk
  Dominik Spinczyk
 • Paweł Śliwiński
  Paweł Śliwiński
 • Anna Wójcicka
  Anna Wójcicka

PartnerzyPartnerzy

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza PARP INNPoland.pl

Patroni honorowi

Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polska Akademia Nauk PAN Akademia Młodych Uczonych AMU Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Galeria

Dla mediówDla mediów

11 młodych polskich naukowców wyróżnionych tytułem VIPI - informacja prasowa

Pobierz informację w formacie PDF

KontaktKontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego


ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Tel.: 22 201 26 90

fundacja@terazpolska.pl
Klauzula Informacyjna (PDF)

Marzena Tataj: m.tataj@terazpolska.pl